HUBUNGI KAMI

                                    Alamat            : SMK Lubok Merbau

                                                             06710 Pendang

                                                             Kedah Darul Aman

                                    Telefon           : 04-7520933

                                    Fax                 : 04-7520933

                                    Email              : smklubukmerbau.ppdptp@gmail.com