Piagam Pelanggan

 

Kami Warga SMK Lubok Merbau dengan penuh tekad dan iltizam berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk:-
 
Mendukung Falsafah Pendidikan Negara.
Memastikan proses pembelajaran dan pengajaran bermula pada hari pertama persekolahan.
Memastikan semua pelajar mendapat layanan dan kemudahan yang sepatutnya.
Berusaha meningkatkan pencapaian akademik khususnya PMR dan SPM.
Menggalakkan penglibatan aktif pelajar dalam kegiatan kokurikulum.
Memupuk nilai-nilai positif dalam diri pelajar.
Bersedia menerima pandangan ke arah peningkatan profesional pendidikan.